અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

26 °F
ના જેવું લાગે છે: 26°
ડ્યુપોઇન્ટ: 25°
ભેજ: 96.7%
સૂર્ય ઉગતો નથી
ના રોજ 11/12 08:20 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Inari, Saariselkä
ભૂતકાળના અવલોકનો, Inari, Saariselkä >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 27°
લઘુત્તમ:
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 10°
લઘુત્તમ:
ગુરુવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 14°
લઘુત્તમ: 10°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

110° Geikie Gorge National Park, ઓસ્ટ્રેલિયા
Batagay, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -46°

105° સ્પષ્ટ Hermannsburg, ઓસ્ટ્રેલિયા
Belaya Gora, રશિયા સ્પષ્ટ -44°

104° સ્પષ્ટ Kata Tjuta, ઓસ્ટ્રેલિયા
Oymyakon, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -42°

104° સ્પષ્ટ Uluru-Kata Tjuta National Park, ઓસ્ટ્રેલિયા
Kholodnyy, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -33°

102° Winton, ઓસ્ટ્રેલિયા
Ust'-Maya, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -30°