നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും +5 ഠ സെ.
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +5°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 975.8 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +3°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 85.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 45 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 09/12 10:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Punkaharju Laukansaari
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Punkaharju Laukansaari >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: +5°
നിമ്ന: -2°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത:
നിമ്ന: -8°
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത:
നിമ്ന: -1°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+27° തെളിഞ്ഞ Jalingo, നൈജീരിയ
Borogontsy, റഷ്യ -41°

+27° തെളിഞ്ഞ Ngurore, നൈജീരിയ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°

+23° തെളിഞ്ഞ Lafiagi, നൈജീരിയ
Namtsy, റഷ്യ -41°

+18° തെളിഞ്ഞ Demfai Karim, ഗാംബിയ
Ust'-Maya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -39°

+18° തെളിഞ്ഞ Sare Samba Kah, ഗാംബിയ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -38°