നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

37 ഠഫാ.
S 17 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 28°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.8%
സമയത്തുള്ള 21/02 03:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Virrat Äijänneva
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Virrat Äijänneva >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 28°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഞ്ഞും
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 04/02
Lifts open: 1/2
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 31km
Trails/slopes open: 2/3
Opening times: http://virtainkiekkokarhut-fi.directo.fi/pukkivuori/
Contact: +35844 090 0965

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° Geikie Gorge National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Artyk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -52°

88° തെളിഞ്ഞ പൂട്ടൂര്‍, ഇന്ത്യ
Sarylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -44°

82° തെളിഞ്ഞ കല്യാണ്‍, ഇന്ത്യ
Hall Beach, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -40°

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ മനൊര്‍, ഇന്ത്യ
Pangnirtung, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -36°

78° തെളിഞ്ഞ മാതെരാന്‍, ഇന്ത്യ
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -29°