ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

46 °F
S 8 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 42°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 44°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 94.7%
ಈಗ 29/10 03:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Virrat Äijänneva
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Virrat Äijänneva >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 41°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 46°
ಇಗೋ: 32°
ಶನಿವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 41°
ಇಗೋ: 39°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 16/03
Lifts open: 0/2
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0.5km
Trails/slopes open: 0/3
Opening times: http://virtainkiekkokarhut-fi.directo.fi/pukkivuori/
Contact: +35844 090 0965

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

82° ಸ್ವಚ್ಛ Alto Longá, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Kysyl-Syr, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -17°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Beneditinos, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Kangalassy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ

82° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Esperantina, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Magan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ

82° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Miguel Alves, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Markha, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ

82° ಸ್ವಚ್ಛ Piripiri, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Amga, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು