અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+12 °C
E 3 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: +12°
બેરોમિટર: 1012.9 hPa
ડ્યુપોઇન્ટ: +10°
ભેજ: 88.2%
ના રોજ 18/08 01:40 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Multia Karhila
ભૂતકાળના અવલોકનો, Multia Karhila >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +21°
લઘુત્તમ: +13°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: +21°
લઘુત્તમ: +11°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +20°
લઘુત્તમ: +10°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+42° સ્પષ્ટ Bluewater, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arthur’s Pass, ન્યુઝીલેન્ડ -1°

+42° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Mohave Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Punta Arenas, ચિલિ સ્પષ્ટ +2°

+42° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Willow Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Río Gallegos, આર્જેન્ટાઇન આંશિક વાદળછાયું +2°

+41° આંશિક વાદળછાયું Guadalupe, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Caviahue, આર્જેન્ટાઇન ઘેરાયેલું +13°

+41° આંશિક વાદળછાયું Poston, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Huarancante, પેરુ સ્પષ્ટ +15°