ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 35 °F
S 13 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 26°
బేరోమీటర్: 30.0 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 33°
తేమ: 91.7%
దృష్టి గోచరత: 18 mi
ఇప్పటి వరకు 11/04 04:22 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Helsinki-Vantaa
గత పరిశీలనలు , Helsinki-Vantaa >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 48°
తక్కువ: 36°
రేపు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 54°
తక్కువ: 41°
మంగళవారం
దట్టమైన మబ్బులు
ఎక్కువ : 45°
తక్కువ: 32°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

93° ప్రశాంతంగా ఉంది Tillabéri, నైజర్
Sachs Harbour, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -15°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Ténenkou, మలి
Pevek, రష్యా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -12°

87° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Sokolo, మలి
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -9°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Diawara, సెంగల్
Point Lay, సంయుక్త రాష్ట్రాలు ప్రశాంతంగా ఉంది -5°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Polel Diaoubé, సెంగల్
Bilibino, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు