നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 41 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 37°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 23°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 46.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 45 മൈ.
സമയത്തുള്ള 11/04 11:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tampere / Pirkkala
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tampere / Pirkkala >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 37°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 30°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Carmelita, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Zyryanka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -25°

91° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Flores, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Atka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -22°

91° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ San Andrés, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Galimyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -19°

91° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ San José, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Kadykchan, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -9°

90° തെളിഞ്ഞ Hecelchakán, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട്