ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 45 °F
NE 5 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 42°
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 21°
తేమ: 35.2%
దృష్టి గోచరత: 26 mi
ఇప్పటి వరకు 23/05 06:30 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Muonio
గత పరిశీలనలు , Muonio >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 43°
తక్కువ: 30°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 50°
తక్కువ: 37°
శనివారం
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 48°
తక్కువ: 36°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

110° ప్రశాంతంగా ఉంది Idfu, ఈజిప్ట్
Cambridge Bay, కెనడా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది

110° దట్టమైన మబ్బులు Nguigmi, నైజర్
Resolute, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది 19°

110° ప్రశాంతంగా ఉంది Qinā, ఈజిప్ట్
Gjoa Haven, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  27°

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Balyanā, ఈజిప్ట్
Taloyoak, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  27°

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Sūhāj, ఈజిప్ట్
Arapahoe Basin Ski Area, సంయుక్త రాష్ట్రాలు దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 34°