നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 37 ഠഫാ.
W 4 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 34°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.4 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 25°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 60%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 26 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 10:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Muonio
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Muonio >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 36°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -24°

77° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Igloolik, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -22°

77° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Arctic Bay, ക്യാനഡ -20°

77° തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് -7°

77° തെളിഞ്ഞ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Talnakh, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -7°