നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 53 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 53°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 52%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 47 മൈ.
സമയത്തുള്ള 03/06 07:06 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Utti
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Utti >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 48°
വെള്ളി
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: 0/5
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0km
Trails/slopes open: 0/10
Opening times: https://www.mielakka.com/
Contact: +358 40 9000 679

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

99° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Guadalupe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Hacienda Huancane, പെറു തെളിഞ്ഞ 27°

99° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 27°

99° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe Junction, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 30°

98° തെളിഞ്ഞ Paradise Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
San Antonio de los Cobres, അര്‍ജന്‍റീന തെളിഞ്ഞ 40°

96° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Villa Alota, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 40°