നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 72 ഠഫാ.
N 11 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 72°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 29.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 30 മൈ.
സമയത്തുള്ള 31/05 04:40 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Turku Lentoasema
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Turku Lentoasema >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 50°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 48°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 46°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Guadalupe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Clyde River, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 21°

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Ivujivik, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 25°

82° തെളിഞ്ഞ Mesa, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 25°

75° തെളിഞ്ഞ Ak-Chin Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grise Fiord, ക്യാനഡ 29°

75° തെളിഞ്ഞ Stanfield, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kangxiwar, ചൈന 51°