നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

28 ഠഫാ.
E 4 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 23°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 26°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 88.9%
സമയത്തുള്ള 10/12 07:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lieksa Lampela
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lieksa Lampela >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 21°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 25°
നിമ്ന: 19°
ബുധന്‍
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 27°
നിമ്ന: 14°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

89° തെളിഞ്ഞ Los Llanitos, ഹോന്‍ഡുരസ്
Batagay, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -44°

89° തെളിഞ്ഞ San José de Las Conchas, ഹോന്‍ഡുരസ്
Amga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -38°

86° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ El Tular, ഹോന്‍ഡുരസ്
Magan, റഷ്യ -38°

86° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Goascorán, ഹോന്‍ഡുരസ്
Solnechnyy, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -23°

86° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Langue, ഹോന്‍ഡുരസ്
Ynykchanskiy, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -23°