ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

42 °F
NW 9 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 37°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.4 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 40°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 93.3%
ಈಗ 17/09 01:10 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Maaninka Halola
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Maaninka Halola >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 36°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 45°
ಇಗೋ: 27°
ಗುರುವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 45°
ಇಗೋ: 27°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

90° ಸ್ವಚ್ಛ Mandalī, ಇರಾಕ್
Siorapaluk, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 33°

85° ಸ್ವಚ್ಛ Mehrān, ಇರಾನ್
Dragali Skisenter, ನಾರ್ವೇ 35°

84° ಸ್ವಚ್ಛ Borāzjān, ಇರಾನ್
Kullorsuaq, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 35°

83° ಸ್ವಚ್ಛ Āghā Jārī, ಇರಾನ್
Kapisillit, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ 37°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Janūb as Surrah, ಕುವೈತ್
Grønnedal, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 41°