നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും +4 ഠ സെ.
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +4°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1007.6 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +4°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 96.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 18/01 21:50
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lahti Sopenkorpi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lahti Sopenkorpi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: +4°
നിമ്ന: +3°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +4°
നിമ്ന:
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +4°
നിമ്ന: +2°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+33° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -51°

+30° മേഘാവ്യതമായ Buenos Aires, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -50°

+30° തെളിഞ്ഞ Mount Isa, ഓസ്ട്രേലിയ
Dawson, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -46°

+30° മേഘാവ്യതമായ Nueva Italia de Ruiz, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°

+24° തെളിഞ്ഞ Longreach, ഓസ്ട്രേലിയ
Belaya Gora, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -43°