અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 82 °F
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 82°
બેરોમિટર: 30.0 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 57°
ભેજ: 43%
દ્રશ્યતા: 23 માઇલ
ના રોજ 02/07 07:20 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Lahti Sopenkorpi
ભૂતકાળના અવલોકનો, Lahti Sopenkorpi >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 88°
લઘુત્તમ: 64°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 82°
લઘુત્તમ: 61°
સોમવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 81°
લઘુત્તમ: 59°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

102° સ્પષ્ટ Khāsh, અફઘાનિસ્તાન
Villa O'Higgins, ચિલિ આંશિક વાદળછાયું 28°

102° સ્પષ્ટ Rūdbār, અફઘાનિસ્તાન
Puerto Natales, ચિલિ વાદળછાયું 36°

102° સ્પષ્ટ Zābol, ઇરાન
Colchani, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 54°

98° સ્પષ્ટ Denov, ઉઝબેકિસ્તાન
Oruro, બોલિવિયા સ્પષ્ટ 54°

98° `Ibrī, ઓમાન
Junín, પેરુ સ્પષ્ટ 55°