ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 26 °F
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 26°
బేరోమీటర్: 30.5 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 24°
తేమ: 91.1%
దృష్టి గోచరత: 12 mi
ఇప్పటి వరకు 21/11 01:20 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Juupajoki Hyytiälä
గత పరిశీలనలు , Juupajoki Hyytiälä >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 28°
తక్కువ: 23°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 30°
తక్కువ: 25°
శుక్రవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 32°
తక్కువ: 27°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Barras, బ్రెజిల్
Taloyoak, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -26°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Beneditinos, బ్రెజిల్
Zyryanka, రష్యా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -24°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Esperantina, బ్రెజిల్
Khandyga, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -23°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Teresina, బ్రెజిల్
Cambridge Bay, కెనడా మేఘావృతమై మరియు తేలికపాటి మంచు -22°

79° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   El Cubolero, హోండురస్
Amga, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు -14°