ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 31 °F
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಅನಿಸುವುದು: 31°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 30°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 95.9%
ಗೋಚರತೆ: 4 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 11/12 08:20 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Juupajoki Hyytiälä
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Juupajoki Hyytiälä >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 36°
ಇಗೋ: 27°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 30°
ಇಗೋ: 21°
ಗುರುವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 25°
ಇಗೋ: 19°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

108° ಸ್ವಚ್ಛ Tennant Creek, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Verkhoyansk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Hermannsburg, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -46°

104° ಸ್ವಚ್ಛ Selwyn Snowfields, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -45°

104° ಸ್ವಚ್ಛ Yulara, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Burkhala, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -33°

102° Winton, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -33°