ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 10 °F
N 10 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: -4°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.4 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು:
ಆರ್ದ್ರತೆ: 83.3%
ಗೋಚರತೆ: 31 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 03/12 02:30 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Porvoo Harabacka
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Porvoo Harabacka >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 23°
ಇಗೋ: 16°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು
ಹೈ: 19°
ಇಗೋ:
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 10°
ಇಗೋ:

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 01/11
Lifts open: 0/5
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: 0km
Trails/slopes open: 0/6

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

83° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Bentiu, ಸೂಡಾನ್
Verkhoyansk, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -61°

82° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Al Ḩawātah, ಸೂಡಾನ್
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -41°

79° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Sinjah, ಸೂಡಾನ್
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -41°

75° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Ampanihy, ಮಡಾಗಾಸ್ಕರ್
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -35°

73° ಸ್ವಚ್ಛ Malakāl, ಸೂಡಾನ್
Brindakit, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -23°