നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

13 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 13°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 12°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 95.6%
സമയത്തുള്ള 02/04 07:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Inari, Saariselkä
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Inari, Saariselkä >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 25°
നിമ്ന:
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 21°
നിമ്ന:
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 25°
നിമ്ന:

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

81° തെളിഞ്ഞ Ajuchitlán del Progreso, മെക്സിക്കോ
Hall Beach, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -27°

81° തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Igloolik, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -27°

81° തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Kugluktuk, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -9°

70° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Ust'-Kuyga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട്

70° തെളിഞ്ഞ Tepalcatepec, മെക്സിക്കോ
Deputatskiy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും