ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

33 °F
S 13 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 24°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 32°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 95.1%
ಈಗ 22/02 12:20 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Multia Karhila
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Multia Karhila >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ
ಹೈ: 37°
ಇಗೋ: 28°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 37°
ಇಗೋ: 27°
ಸೋಮವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 32°
ಇಗೋ: 21°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

80° ಸ್ವಚ್ಛ ಮಟ್ಟನೂರ್, ಭಾರತ
Sarylakh, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -47°

77° ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಲುಂದ್ರಿ, ಭಾರತ
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -38°

77° ಸ್ವಚ್ಛ ಬದ್ಲಾಪುರ್, ಭಾರತ
Iqaluit, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -33°

76° ಸ್ವಚ್ಛ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -29°

Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -29°