നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ +1 ഠ സെ.
S 5 മീ./സെ.
ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: -5°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 973.3 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: -2°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 67 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 03/04 09:25 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Siilinjärvi Kuopio Lentoasema
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Siilinjärvi Kuopio Lentoasema >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും നേരിയ ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: +4°
നിമ്ന: -5°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +2°
നിമ്ന: -7°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +2°
നിമ്ന: -3°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+32° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Bitkine, ചഡ്
Resolute, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -24°

+32° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Oum Hadjer, ചഡ്
Turtleford, ക്യാനഡ -23°

+30° തെളിഞ്ഞ Ngama, ചഡ്
Delmas, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -21°

+27° തെളിഞ്ഞ Kousséri, കാമറൂണ്‍
Blumenthal, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -18°

+27° തെളിഞ്ഞ N'Djamena, ചഡ്
Neuanlage, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -18°