നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 37 ഠഫാ.
SE 4 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 34°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 21°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 48.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 47 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/04 12:19 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Halli
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Halli >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 32°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° തെളിഞ്ഞ Santa Ana, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -34°

91° തെളിഞ്ഞ Hecelchakán, മെക്സിക്കോ
Spornoye, റഷ്യ -26°

91° തെളിഞ്ഞ Hopelchén, മെക്സിക്കോ
Dukat, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -19°

90° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ San José, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Susuman, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -9°

86° തെളിഞ്ഞ Escárcega, മെക്സിക്കോ
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -6°