અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

31 °F
ના જેવું લાગે છે: 31°
ડ્યુપોઇન્ટ: 27°
ભેજ: 82.6%
ના રોજ 11/04 03:40 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Jämsä Halli Lentoasemantie
ભૂતકાળના અવલોકનો, Jämsä Halli Lentoasemantie >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 48°
લઘુત્તમ: 32°
કાલે
વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 50°
લઘુત્તમ: 41°
મંગળવાર
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 46°
લઘુત્તમ: 34°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

93° સ્પષ્ટ Ayorou, નિજર
Sachs Harbour, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -15°

87° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Sokolo, માલી
Prudhoe Bay, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટ -14°

86° સ્પષ્ટ Barkéwol, મોરિતાનિયા
Pevek, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -12°

86° સ્પષ્ટ Diawara, સેનેગલ
Arctic Village, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટ -7°

86° સ્પષ્ટ Ouaoundé, સેનેગલ
Aliskerovo, રશિયા ઘેરાયેલું