ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు   28 °F
E 16 mph
దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు
ఇలా అనిపిస్తుంది: 16°
బేరోమీటర్: 29.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 27°
తేమ: 95.9%
దృష్టి గోచరత: 0 mi
ఇప్పటి వరకు 17/01 02:20 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Helsinki, Kaisaniemi
గత పరిశీలనలు , Helsinki, Kaisaniemi >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు
ఎక్కువ : 34°
తక్కువ: 12°
రేపు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 27°
తక్కువ:
శనివారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 25°
తక్కువ: 14°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

109° Bourke, ఆస్ట్రేలియా
Sarylakh, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -68°

105° Hay, ఆస్ట్రేలియా
Kadykchan, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -64°

104° ప్రశాంతంగా ఉంది Broken Hill, ఆస్ట్రేలియా
Kholodnyy, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -64°

103° Forbes, ఆస్ట్రేలియా
Batagay, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -62°

96° ప్రశాంతంగా ఉంది Mildura, ఆస్ట్రేలియా
Belaya Gora, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -55°