ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 27 °F
N 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು
ಅನಿಸುವುದು: 20°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.4 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 26°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 95.9%
ಗೋಚರತೆ: 1 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 27/11 02:50 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Espoo Tapiola
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Espoo Tapiola >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 32°
ಇಗೋ: 30°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 34°
ಇಗೋ: 30°
ಮಂಗಳವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 34°
ಇಗೋ: 28°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಸ್ವಚ್ಛ Asingan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -58°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Calepaan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Ese-Khayya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -49°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Lennec, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Borogontsy, ರಷ್ಯಾ -47°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Macalong, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Kangalassy, ರಷ್ಯಾ -44°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Magallanes, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Zhatay, ರಷ್ಯಾ -44°