നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 32 ഠഫാ.
E 5 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 27°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 31°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 96%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 18 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/01 07:35 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tampere / Pirkkala
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tampere / Pirkkala >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഞ്ഞും
ഉന്നത: 34°
നിമ്ന: 28°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 30°
നിമ്ന: 12°
ശനി
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 34°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 23/01
Lifts open: 6/6
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: 6/6

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ അല്‍ദോന, ഇന്ത്യ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

79° മേഘാവ്യതമായ ജുവ, ഇന്ത്യ
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -51°

79° മേഘാവ്യതമായ ഡിചൊലി, ഇന്ത്യ
Ynykchanskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

79° തെളിഞ്ഞ പൂട്ടൂര്‍, ഇന്ത്യ
Ambler, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -39°

79° തെളിഞ്ഞ മൂഡ്ബിദ്രി, ഇന്ത്യ
Huslia, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -31°