અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

34 °F
E 9 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 27°
બેરોમિટર: 29.4 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 34°
ભેજ: 100%
ના રોજ 10/12 06:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું H?meenlinna Lammi Evo
ભૂતકાળના અવલોકનો, H?meenlinna Lammi Evo >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને ભીનો  બરફનો વરસાદ
મહત્તમ: 34°
લઘુત્તમ: 28°
કાલે
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 30°
લઘુત્તમ: 25°
બુધવાર
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 28°
લઘુત્તમ: 23°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

86° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ El Cubolero, હોન્ડ્યુરાસ
Verkhoyansk, રશિયા સ્પષ્ટ -46°

86° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ El Guayabo, હોન્ડ્યુરાસ
Churapcha, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -42°

86° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Goascorán, હોન્ડ્યુરાસ
Namtsy, રશિયા -41°

86° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Langue, હોન્ડ્યુરાસ
Kangalassy, રશિયા -38°

86° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ San Lorenzo, હોન્ડ્યુરાસ
Ynykchanskiy, રશિયા વાદળછાયું -23°