ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 65 °F
S 7 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 65°
బేరోమీటర్: 29.8 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 48°
తేమ: 53.5%
దృష్టి గోచరత: 31 mi
ఇప్పటి వరకు 10/07 07:30 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Turku Artukainen
గత పరిశీలనలు , Turku Artukainen >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 52°
రేపు
మేఘావృతమై మరియు తుంపరులు
ఎక్కువ : 61°
తక్కువ: 48°
ఆదివారం
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు ఉరుములతో కూడిన వర్షం సూచన
ఎక్కువ : 66°
తక్కువ: 52°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

96° ప్రశాంతంగా ఉంది Arizona Village, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Grytviken, సౌత్ జార్జియా మరియు సౌత్ శాండ� 16°

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Palo Verde, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Puerto Natales, చిలీ దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 36°

93° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Mohave Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Dragali Skisenter, నార్వే 53°

93° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Mojave Ranch Estates, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Quthing, లెసోథో 57°

93° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Willow Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Thaba-Tseka, లెసోథో 59°