ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ +4 °C
SE 4 ಎಮ್/ಎಸ್
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಅನಿಸುವುದು: +1°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1009.8 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +2°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 88%
ಗೋಚರತೆ: 29 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 18/01 06:20 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Turku Artukainen
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Turku Artukainen >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +5°
ಇಗೋ: +3°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +4°
ಇಗೋ:
ಸೋಮವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +4°
ಇಗೋ: +3°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+41° ಸ್ವಚ್ಛ Mount Isa, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Carmacks, ಕೆನೆಡಾ -47°

+37° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Longreach, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

+27° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Zirándaro, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Sarylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

+26° ಸ್ವಚ್ಛ Buenos Aires, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -45°

+26° ಸ್ವಚ್ಛ Felipe Carrillo Puerto, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -42°