നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 33 ഠഫാ.
SE 11 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 24°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 98.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 2 മൈ.
സമയത്തുള്ള 21/02 01:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ylinenjärvi
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ylinenjärvi >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 27°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 19°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 23°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

90° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ മാതെരാന്‍, ഇന്ത്യ
Artyk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -42°

86° തെളിഞ്ഞ അമര്‍നാഥ്, ഇന്ത്യ
Sarylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -40°

86° തെളിഞ്ഞ കല്യാണ്‍, ഇന്ത്യ
Seymchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -37°

86° തെളിഞ്ഞ കാലുന്ദ്രി, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -36°

86° തെളിഞ്ഞ ഭിവണ്ടി, ഇന്ത്യ
Cambridge Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -31°