നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ +9 ഠ സെ.
W 5 മീ./സെ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +7°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1013.6 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: -3°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 39.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 25 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 03/04 10:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Kucharovice
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Kucharovice >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +13°
നിമ്ന: +1°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +12°
നിമ്ന: +1°
ഞായര്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +14°
നിമ്ന: +3°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+38° തെളിഞ്ഞ Dikwa, നൈജീരിയ
Resolute, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -23°

+38° തെളിഞ്ഞ Dourbali, ചഡ്
Delmas, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -20°

+38° തെളിഞ്ഞ Marte, നൈജീരിയ
Chortitz, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -18°

+31° മൂടല്‍കെട്ട് Oum Hadjer, ചഡ്
Hague, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -18°

+30° തെളിഞ്ഞ Bokoro, ചഡ്
Rosthern, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -18°