നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 60 ഠഫാ.
NW 2 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 60°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 40°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 48.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 19 മൈ.
സമയത്തുള്ള 30/09 04:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Praha Kbely
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Praha Kbely >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 48°
ഞായര്‍
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° Poyang, ചൈന
Priiskovyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 19°

86° തെളിഞ്ഞ Puqi, ചൈന
Dundas, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 20°

86° തെളിഞ്ഞ Xiantao, ചൈന
Kosh-Agach, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 23°

86° തെളിഞ്ഞ Yingcheng, ചൈന
Qeqertat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 26°

84° Chizhou, ചൈന
Shatrovo, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 28°