നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 46 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 46°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 40°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 18/10 12:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Pec Pod Snezkou
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Pec Pod Snezkou >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 36°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 43°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

82° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Hidrolândia, ബ്രസീല്‍
Kholodnyy, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ

82° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Varjota, ബ്രസീല്‍
Artyk, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ

81° മേഘാവ്യതമായ Batalha, ബ്രസീല്‍
Oymyakon, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ

81° മേഘാവ്യതമായ Esperantina, ബ്രസീല്‍
Khandyga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 10°

75° മേഘാവ്യതമായ Ibotirama, ബ്രസീല്‍
Allakh-Yun’, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 12°