നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 32 ഠഫാ.
SE 7 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 26°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 28°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 86%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 5 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/12 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Brno / Turany
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Brno / Turany >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 34°
നിമ്ന: 28°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 30°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 36°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tennant Creek, ഓസ്ട്രേലിയ
Staryy Nadym, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -45°

81° തെളിഞ്ഞ Cloncurry, ഓസ്ട്രേലിയ
Muravlenko, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -44°

79° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Pangody, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -43°

75° തെളിഞ്ഞ Mount Isa, ഓസ്ട്രേലിയ
Purpe, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°

72° Leeton, ഓസ്ട്രേലിയ
Nori, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -35°