നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ +25 ഠ സെ.
N 6 മീ./സെ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +25°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1012.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +10°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 38.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 22/09 12:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ercan
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ercan >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +28°
നിമ്ന: +12°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +28°
നിമ്ന: +13°
ചൊവ്വ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +28°
നിമ്ന: +13°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+38° തെളിഞ്ഞ An Nāşirīyah, ഇറാക്ക്
Resolute, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് -6°

+34° തെളിഞ്ഞ Al Majarr al Kabīr, ഇറാക്ക്
Qeqertat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് +0°

+34° തെളിഞ്ഞ `Alī al Gharbī, ഇറാക്ക്
Pond Inlet, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ +1°

+30° തെളിഞ്ഞ Borāzjān, ഇറാന്‍
Red Dog Mine, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ +4°

+28° തെളിഞ്ഞ Behbahān, ഇറാന്‍
Samak, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ട് +10°