ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

పాక్షికంగా మేఘావృతం 66 °F
SW 16 mph
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఇలా అనిపిస్తుంది: 66°
బేరోమీటర్: 29.9 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 50°
తేమ: 55.9%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 11/12 09:30 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Paphos Airport
గత పరిశీలనలు , Paphos Airport >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తుంపరలు
ఎక్కువ : 66°
తక్కువ: 55°
రేపు
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 52°
గురువారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 63°
తక్కువ: 45°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

106° ప్రశాంతంగా ఉంది Quilpie, ఆస్ట్రేలియా
Oymyakon, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -47°

103° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Cloncurry, ఆస్ట్రేలియా
Belichan, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు -39°

103° ప్రశాంతంగా ఉంది Uluru-Kata Tjuta National Park, ఆస్ట్రేలియా
Kholodnyy, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు -39°

97° పాక్షికంగా మేఘావృతం Selwyn Snowfields, ఆస్ట్రేలియా
Khandyga, రష్యా పాక్షికంగా మేఘావృతం -38°

96° ప్రశాంతంగా ఉంది Purnululu National Park, ఆస్ట్రేలియా
Ust'-Maya, రష్యా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -31°