ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 66 °F
W 15 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅನಿಸುವುದು: 66°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 52°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 59.7%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 11/12 09:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Paphos Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Paphos Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 55°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 52°
ಗುರುವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 45°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

112° Geikie Gorge National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -47°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Kata Tjuta, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Kholodnyy, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -39°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Quilpie, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Amga, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -38°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Uluru-Kata Tjuta National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Churapcha, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -38°

101° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Longreach, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Ust'-Maya, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -31°