നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 68 ഠഫാ.
SW 22 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 68°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 55°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 64%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 03/04 10:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Larnaca Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Larnaca Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 54°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 63°
ഞായര്‍
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 59°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

93° തെളിഞ്ഞ Kousséri, കാമറൂണ്‍
Kugaaruk, ക്യാനഡ -23°

93° തെളിഞ്ഞ Ngala, നൈജീരിയ
Resolute, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -13°

85° മേഘാവ്യതമായ Am Timan, ചഡ്
Alvena, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ

85° തെളിഞ്ഞ Bokoro, ചഡ്
Neuanlage, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ

82° തെളിഞ്ഞ Nguigmi, നൈഗര്‍
Rosthern, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ