અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

મોટા ભાગે સ્પષ્ટ +36 °C
N 3 મી/સેં
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: +36°
ડ્યુપોઇન્ટ: +6°
ભેજ: 15.4%
દ્રશ્યતા: 10 કિમિ
ના રોજ 07/12 01:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Bokoro
ભૂતકાળના અવલોકનો, Bokoro >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: +36°
લઘુત્તમ: +16°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: +36°
લઘુત્તમ: +17°
સોમવાર
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: +36°
લઘુત્તમ: +15°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+24° સ્પષ્ટ El Cubolero, હોન્ડ્યુરાસ
Verkhoyansk, રશિયા સ્પષ્ટ -49°

+24° સ્પષ્ટ El Tular, હોન્ડ્યુરાસ
Khandyga, રશિયા સ્પષ્ટ -44°

+22° આંશિક વાદળછાયું Los Llanitos, હોન્ડ્યુરાસ
Kangalassy, રશિયા સ્પષ્ટ -41°

+22° આંશિક વાદળછાયું Santa Cruz, હોન્ડ્યુરાસ
Pokrovsk, રશિયા સ્પષ્ટ -41°

+18° વાદળછાયું Langue, હોન્ડ્યુરાસ
Ust'-Maya, રશિયા વાદળછાયું -40°