અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

વાદળછાયું 90 °F
વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: 94°
ડ્યુપોઇન્ટ: 68°
ભેજ: 49.5%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 12/07 04:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Ati
ભૂતકાળના અવલોકનો, Ati >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 91°
લઘુત્તમ: 73°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 93°
લઘુત્તમ: 72°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 97°
લઘુત્તમ: 73°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

110° સ્પષ્ટ Thousand Palms, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Ranfurly, ન્યુઝીલેન્ડ 35°

109° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mt. Potts Backcountry, ન્યુઝીલેન્ડ 38°

109° સ્પષ્ટ Bluewater, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Milford Sound, ન્યુઝીલેન્ડ 40°

108° સ્પષ્ટ Bermuda Dunes, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Broken River Ski Area, ન્યુઝીલેન્ડ વાદળછાયું 41°

108° સ્પષ્ટ Indian Wells, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Craigieburn Valley Ski Area, ન્યુઝીલેન્ડ વાદળછાયું 41°