ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+27 °C
ಅನಿಸುವುದು: +27°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1016.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +11°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 37.1%
ಈಗ 06/07 07:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Toronto City
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Toronto City >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +30°
ಇಗೋ: +22°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +32°
ಇಗೋ: +23°
ಬುಧವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +32°
ಇಗೋ: +22°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+44° ಸ್ವಚ್ಛ Big River, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
McMurdo Station, Antarctica ಸ್ವಚ್ಛ -21°

+44° ಸ್ವಚ್ಛ Bluewater, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Villa O'Higgins, ಚಿಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ -11°

+44° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Palo Verde, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Puerto Natales, ಚಿಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -6°

+44° ಸ್ವಚ್ಛ Parker, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Temple Basin, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ +3°

+43° ಸ್ವಚ್ಛ Mohave Valley, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Thaba-Tseka, ಲೆಸೊಥೊ +10°