અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

45 °F
ના જેવું લાગે છે: 45°
બેરોમિટર: 29.9 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 32°
ભેજ: 59.6%
ના રોજ 26/11 09:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Toronto City
ભૂતકાળના અવલોકનો, Toronto City >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 54°
લઘુત્તમ: 41°
કાલે
ઘેરાયેલું અને વરસાદ
મહત્તમ: 45°
લઘુત્તમ: 36°
સોમવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 34°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

79° સ્પષ્ટ Asingan, ફિલિપાઇન્સ
Artyk, રશિયા સ્પષ્ટ -57°

79° સ્પષ્ટ Bantug, ફિલિપાઇન્સ
Sarylakh, રશિયા સ્પષ્ટ -54°

79° સ્પષ્ટ Carusucan, ફિલિપાઇન્સ
Amga, રશિયા -51°

79° સ્પષ્ટ Lennec, ફિલિપાઇન્સ
Khandyga, રશિયા સ્પષ્ટ -48°

79° સ્પષ્ટ Macalong, ફિલિપાઇન્સ
Zhatay, રશિયા -42°