നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 45 ഠഫാ.
SW 10 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 39°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 37°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 75.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 15 മൈ.
സമയത്തുള്ള 28/10 10:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ottawa Int'l. Ont.
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ottawa Int'l. Ont. >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 23°
വെള്ളി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Piracuruca, ബ്രസീല്‍
Vilyuysk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -17°

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Coelho Neto, ബ്രസീല്‍
Borogontsy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -2°

82° തെളിഞ്ഞ José de Freitas, ബ്രസീല്‍
Khatassy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Porto, ബ്രസീല്‍
Zhatay, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ

82° തെളിഞ്ഞ Timon, ബ്രസീല്‍
Cantwell, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 19°