ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   50 °F
W 17 mph
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 44°
బేరోమీటర్: 30.4 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 39°
తేమ: 66.2%
దృష్టి గోచరత: 25 mi
ఇప్పటి వరకు 12/04 12:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Vancouver International Air-Port, B. C.
గత పరిశీలనలు , Vancouver International Air-Port, B. C. >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 55°
తక్కువ: 41°
రేపు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 43°
బుధవారం
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 43°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

108° ప్రశాంతంగా ఉంది Ouro Sogui, సెంగల్
Dukat, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -26°

106° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   Ngama, చాద్
Galimyy, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -26°

105° ప్రశాంతంగా ఉంది Ayorou, నైజర్
Taloyoak, కెనడా పాక్షికంగా మేఘావృతం -15°

105° ప్రశాంతంగా ఉంది Ouallam, నైజర్
Grise Fiord, కెనడా -13°

102° ప్రశాంతంగా ఉంది Niamey, నైజర్
Arviat, కెనడా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది