നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 48 ഠഫാ.
W 14 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 43°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.4 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 70.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 25 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/04 11:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vancouver International Air-Port, B. C.
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vancouver International Air-Port, B. C. >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 43°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

111° തെളിഞ്ഞ Kanel, സെനഗല്‍
Galimyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -26°

111° തെളിഞ്ഞ Ouro Sogui, സെനഗല്‍
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -14°

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ngama, ചഡ്
Taloyoak, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -14°

105° തെളിഞ്ഞ Téra, നൈഗര്‍
Gjoa Haven, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -11°

104° തെളിഞ്ഞ Say, നൈഗര്‍
Baker Lake, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -9°