നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 45 ഠഫാ.
SE 13 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 38°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 41°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 87.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 20 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 08:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vancouver International Air-Port, B. C.
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vancouver International Air-Port, B. C. >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 37°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

82° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -40°

82° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Khatanga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -27°

82° തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -19°

82° തെളിഞ്ഞ Tiquicheo, മെക്സിക്കോ
Predporozhnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

82° തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Ust'-Nera, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°