നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ +21 ഠ സെ.
S 4 മീ./സെ.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +21°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1014.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +16°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 73.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 48 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 17/08 04:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vancouver International Air-Port, B. C.
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vancouver International Air-Port, B. C. >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +21°
നിമ്ന: +16°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +21°
നിമ്ന: +15°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +22°
നിമ്ന: +14°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+44° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Arthur’s Pass, ന്യൂസിലാന്‍റ് -1°

+42° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Puerto Natales, ചിലി തെളിഞ്ഞ +0°

+42° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Punta Arenas, ചിലി തെളിഞ്ഞ +0°

+42° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Villa O'Higgins, ചിലി തെളിഞ്ഞ +0°

+42° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Huarancante, പെറു തെളിഞ്ഞ +12°