ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

32 °F
NE 10 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 23°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 31°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 95.2%
ಈಗ 18/04 08:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Yoho Park Automatic Weather Reporting System
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Yoho Park Automatic Weather Reporting System >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 46°
ಇಗೋ: 25°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 28°
ಮಂಗಳವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 28°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 16/04 12:38 pm
Opening times: 09/12 - 15/04
Contact: (866) 754-5425
Kicking Horse Mountain Resort

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

° ,
Tazovskiy, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -8°

° ,
Kayyerkan, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -7°

° ,
Rankin Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು

° ,
Repulse Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು

° ,
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ