ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

22 °F
S 2 mph
ఇలా అనిపిస్తుంది: 22°
బేరోమీటర్: 30.3 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 19°
తేమ: 87.1%
ఇప్పటి వరకు 09/05 05:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Jasper Warden Automated Reporting Station
గత పరిశీలనలు , Jasper Warden Automated Reporting Station >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 30°
రేపు
మేఘావృతమై మరియు తుంపరులు
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 32°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 30°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

79° ప్రశాంతంగా ఉంది Nueva Ciudad Guerrero, మెక్సికో
Resolute, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

79° ప్రశాంతంగా ఉంది Roma-Los Saenz, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Saskylakh, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు 21°

77° ప్రశాంతంగా ఉంది Ciudad Anáhuac, మెక్సికో
El'brus, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 41°

75° దట్టమైన మబ్బులు Tamuín, మెక్సికో
Mt Elbrus, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 41°

73° పాక్షికంగా మేఘావృతం Nunkiní, మెక్సికో
Terskol, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 41°