നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

31 ഠഫാ.
SE 3 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 28°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.7 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 29°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 88.3%
സമയത്തുള്ള 06/03 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Jasper Warden Automated Reporting Station
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Jasper Warden Automated Reporting Station >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 21°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 18°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 12°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

73° തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -32°

73° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Khatanga, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -19°

68° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -13°

68° തെളിഞ്ഞ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -10°

68° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Kadykchan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -5°