നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

22 ഠഫാ.
S 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 22°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 19°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 87.1%
സമയത്തുള്ള 09/05 05:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Jasper Warden Automated Reporting Station
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Jasper Warden Automated Reporting Station >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 32°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Ciudad Anáhuac, മെക്സിക്കോ
Sachs Harbour, ക്യാനഡ 16°

75° മൂടല്‍കെട്ട് San Vicente Tancuayalab, മെക്സിക്കോ
Tiksi, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 26°

75° മൂടല്‍കെട്ട് Tamuín, മെക്സിക്കോ
Nizhneyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 27°

73° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Hecelchakán, മെക്സിക്കോ
El'brus, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും 41°

73° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Pomuch, മെക്സിക്കോ
Terskol, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും 41°