ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

29 °F
SW 6 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 24°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.0 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು:
ಆರ್ದ್ರತೆ: 29%
ಈಗ 27/02 04:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Jasper Warden Automated Reporting Station
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Jasper Warden Automated Reporting Station >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 32°
ಇಗೋ: 21°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು
ಹೈ: 37°
ಇಗೋ: 25°
ಸೋಮವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 39°
ಇಗೋ: 19°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಸ್ವಚ್ಛ ಪೆನ್, ಭಾರತ
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -49°

79° ಸ್ವಚ್ಛ ವಸಿಂದ್, ಭಾರತ
Talnakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -43°

79° ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಡ, ಭಾರತ
Dudinka, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -29°

74° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಪೋಂಡ, ಭಾರತ
Tuktoyaktuk, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -27°

Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -26°