ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

24 °F
S 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 24°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 21°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 85.7%
ಈಗ 09/05 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Jasper Warden Automated Reporting Station
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Jasper Warden Automated Reporting Station >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 30°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 32°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 30°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಸ್ವಚ್ಛ Nueva Ciudad Guerrero, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Resolute, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

79° ಸ್ವಚ್ಛ Roma-Los Saenz, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Chokurdakh, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 19°

77° ಸ್ವಚ್ಛ El Cenizo, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು 23°

77° ಸ್ವಚ್ಛ Rio Bravo, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
El'brus, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 41°

75° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Becal, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Mt Elbrus, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 41°